Peygamber (sav) Efendimizin Üstün Özellikleri (1)
Reklam
Kemalettin AKSOY

Kemalettin AKSOY

Peygamber (sav) Efendimizin Üstün Özellikleri (1)

00 0000 - 23:40

Peygamber (sav) Efendimizin Üstün Özellikleri (1)

 

Peygamber (sav) Efendimize Yüce Allah (cc) ın lütfü ile verilen, çalışıp çabalamakla asla elde edilemeyecek olan, Kur’an-i Kerimde ve Hadislerde geçen belli başlı üstün özellikler özetle şunlardır:

1)         O’nun Nebi, Resul, Allah’ın dostu, Habibi ve Seçilmiş insan olması[1]

2)         Kur’an-ı Kerim gibi son Kutsal Kitabın O’na verilmesi.[2]

3)         Gecenin bir vaktinde O’nu Mekke’den alıp Kudüs’e götürmesi, Bütün Peygamberlere imam olup namaz kıldırması, Miraca çıkması, Burak’a ve Refref’e binmesi ve bu sebeple Allah’ı (n ayetlerini) görmesi. [3]

4)         Allah’a yakın olması, Allah’tan vahiy alması.[4]

5)         En büyük şefaat mertebesi olan Şefaat-i Uzmanın (Kübra) Ona verilmesi. [5]

6)         Cennette üstün bir makam olan Vesile’ye, Yüce bir ahlaki mertebe olan Fazilet’e, cennette en üstün mertebeye ve Makam-ı Mahmut’a sahip olması. [6]

7)         Sadece bir kavme değil bütün insanlığa gönderilmesi. [7]

8)         Kıyamet gününde Peygamberler ile ümmeti arasında şahitlik yapması. [8]     

9)         Âdemoğlunun efendisi, Livâü’l-Hamd sancağının sahibi olması,[9]

10)     Mü’minleri cennet ile müjdeleyip, kâfirleri cehennem ile uyarması.[10]

11)     Peygamberler silsilesinin son Peygamber (i) olması. (Hatem’en Nebiyyin).[11] 

12)     En büyük, muazzam bir ahlak üzere olması.  [12]

13)     Alemlere rahmet olarak gönderilmesi. [13]

14)     Cenab-ı Hakk’ın O’na istediği mertebeyi ve Kevseri vermesi. [14]

15)     Şerefli bir elçi, Peygamber oluşu. [15]

16)     Mahşer gününde  sözünün dinlenmesi.[16]

17)     Bir daha doğru yoldan ayrılmamak suretiyle Ona verilen nimetlerin tamamlanması.[17]

18)     Geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanması. [18]

19)       Göğsünün ferahlatılması, üzerindeki yükün kaldırılması. [19]

20)      Şanının yüceltilmesi. [20]

21)     Kendisine yardım ve himaye edilmesi. [21]

22)     Üzerine sekinet (iç huzuru) indirilmesi ve melekler tarafından desteklenmesi.[22]

23)      Kitap, Hikmet, Yüce Kur’an ve onun devamlı tekrarlanan yedi ayetinin (es-Seb’ul-Mesani) kendisine verilmesi. [23]

24)     Ümmetinin diğer Peygamberleri tezkiyesinin (şahitliğinin) kabul edilmesi. [24]

25)     Resulüllah (sav) in hastaları ve özürlüleri iyileştirmesi. [25]

26)     Allah’ın ve Meleklerin O’na salat ve Selam etmesi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum