Ölüme Hazırlık
Reklam
Yılmaz ARI

Yılmaz ARI

Ölüme Hazırlık

09 Kasım 2010 - 15:39

Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. Cenâb-ı Allâh’ın takdir etmiş olduğu ömür sona erdiğinde, her insan Cenâb-ı Allâh’ın izniyle ölümü tadar. Allâh’tan  başka her şey ölümlüdür.  Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.”[1]

Allah'ın hayatı ve ölümü yaratmasının sebebi, Kur'an'da şöyle açıklanır: 

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”[2]

 

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Lezzetleri yok eden ölümü çok anın." [3]      İbn-i Ömer (r.a)’dan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: Ben Resulullah’la beraber iken Ensar’dan bir adam gelip selam verdi ve Peygamberimiz’e şöyle sordu: Ya Resulullah! Mü’minlerin hangisi en faziletlisidir? Peygamberimiz: “Ahlakı en güzel olanıdır” dedi. Sonra adam : “Mü’minlerin hangisi en akıllıdır?”dedi: “Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir.” buyurdular.[4] 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in tavsiyelerine kulak verelerim:

“Yedi (engelleyici) şey (gelme)den önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz, unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, (her şeyi) bozup perişan eden hastalık, saçma–sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccâl, belâsı en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz?”[5]

“Ey insanlar! Ölmeden önce Allah’a tevbe edin. (Musîbet, hastalık, yaşlılık gibi) ağır meşgûliyetlere düşmeden önce sâlih ameller işlemede acele edin. Çok zikir ederek, gizli ve açık çok sadaka vererek Allah’a karşı üzerinizdeki borcu ödeyin ki bol rızka, ilâhî yardım ve zafere, halinizin ıslâhına mazhar olasınız...”[6]

"Ölüp de pişman olmayan yoktur; mutlaka herkes nedâmet duyar: Muhsin (İyi yolda) olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur, nedâmet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur, nedâmet duyar."[7] "Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir:

Sadaka-i câriye (bırakan), istifade edilen bir ilim (bırakan) ve kendine duâ edecek sâlih evlât (bırakan)."[8]   

Bir imtihanda olduğumuzu, iki melek tarafından, kameraya alınır gibi tüm davranışlarımızın tespit edildiğini, bunların bir gün önümüze konulacağını biliyoruz. O halde, doğru ve yanlışın ortaya çıktığı gün, utanıp pişman olacağımız işlerden kaçınalım. Sevgili Peygamberimiz (sav)’in:

“Her kul öldüğü hal üzere diriltilir”[9] sözünü unutmayalım. Allah’ın rızası üzere yaşayıp O’na iyi kul olarak kavuşmaya gayret edelim.

 

 

Yılmaz ARI

 

Samsat İlçe Vaizi

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Al-i İmran, 3/185

[2] Mülk, 67/2

[3] Tirmizî,Sünen, Zühd  34/4 (IV;553) 

[4] İbn Mace,Sünen, Zühd, 34/31 (II;1423)

[5] Tirmizî,Sünen,  Zühd,  34/3 (IV;552) 

[6] İbn-i Mace, Sünen, Salat,2/78 (I;343)

[7] Tirmizi, Sünen, Zühd, 34/59 (IV;603)

[8] Tirmizi, Sünen, Ahkam, 13/36 (III;660)

[9] Müslim, Sahîh, “Cennet”, 83.

YORUMLAR

  • 0 Yorum