Reklam
Mesut AKDAĞ

Mesut AKDAĞ

iSLAM

Üç Aylar

20 Şubat 2021 - 12:11

Zaman, bir ömür içinde iyisi ile kötüsü ile yaşanan anları ifade eden bir kavramdır. Bu ömrün içinde öyle anlar yaşanır ki bir ömre bedel olur. Bazen de yaşanan bir dakika bütün ömürlere bedeldir. O anların telafisi neredeyse imkânsızdır. hayatımızda geçirdiğimiz bazı zaman dilimleri  sıradan, basit geçer. Bazıları da öyle bir değer kazanır ki bir dakikası bir seneye bedel işler, ameller yapılmış gibi olur.
 
Evet, hayatımızdaki bazı zaman dilimleri bir aya, yıla, senelere hatta ömrümüze bedel yaşantılarımız olur. Mesela topu topu üç, dört saatimizin aldığı üniversite, KPSS sınavları. Bu sınavları kazandığımız takdire ömrümüzün geri kalan kısımlarını daha iyi ve ferah yaşayabiliriz. Kazanamadığımız takdirde ise bazı imkânlardan mahrum kalabiliriz. Dünya hayatının zaman dilimlerinde böyle bir saatinin veya bir anın ölçülemeyecek kadar büyük zamana tekabül etmesinin yanında maneviyat dediğimiz dini hayatımızda da kıyaslanamayacak kadar binlerce gecelere, aylara, yıllara denk gelen-gelebilecek anlar, geceler, aylar vardır.
Dini yani manevi hayatımızdaki çok az bir zaman dilimi çok zamanlara geçtiği o değerli anlar, başta mübarek üç aylar(Recep, Şaban, Ramazan) mübarek kandil geceleri (Regaip, Mirac, Berat, Kadir geceleri) ve bu üç aylardaki günlerdir. Bu üç aylarda ve günlerde bilhassa Kadir ve diğer kandil gecelerinde yapılan ibadetler ve sevaplar kat kat yazılır. Bu üç aylardaki, gün ve geceler bilhassa kandil geceleri bir günümüzü onlarca gün yaşamış, bir ibadetimizi de nice sevaplar işlemişiz gibi ömrümüze ömür katan bereketli anlardır. Eğer samimiyetle, ihlasla farzların dışında nafile ibadet edersek bire 10 belki daha fazla maddi ve manevi bereketler ve sevaplar kazanırız. İnsan manevi birçok feyizler, kazançlar elde ederiz. Bazen bir dakika veya bir saat ibadet, sevap bir insan ömrü kadar sevap ve feyizler kazanmasına vesile olabiliriz.
Dinimizde ayrı bir önemi ve fazileti olan üç ayların insanı olgunlaştıran, Allah’a yakınlaştıran, günahlardan uzaklaştıran, huşu ve huzur kazandıran zaman dilimleri olarak maneviyatımızda büyük bir değerleri ve özellikleri vardır. Bu mübarek günlerde yaptığımız dualarımız ve tövbelerimiz Allah tarafından daha çok kabule şayan olunmaktadır. Bu sebeple bizler bu üç aylarda ve mübarek kandil gecelerinde Allah’a daha içten ve samimiyetle yöneliriz. Günah işlememeye gayret ederiz. İbadetlerimizi daha iyi yapmak için özen gösteririz. Kendimizi hesaba çekip geçmiş hatalarımıza tövbe ederiz. Böylece hem günlük dünya hayatımıza hem de dini, manevi hayatımıza çeki düzen veririz.   
Üç aylar diye ifade ettiğimiz zaman dilimi, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu üç ayların mübarek olmasının sebebi; yukarıda bahsettiğimiz gibi içinde aylara, yıllara hatta bir insan ömrüne bedel anların ve gecelerin olmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Recep ayı içinde, üç ayların başlangıcını bizlere hatırlatan, kendimize çeki düzen verdiren, dünyadan ahirete yönelmemizi sağlayan Regaip kandili, ilk mübarek gecedir. İkincisi, yine Recep ayı içinde sadece peygamberimize (SAS) nasip olmuş, peygamberimizin (SAS) tüm peygamberlerden üstün olduğunu belirten, biz Müslümanlara affedileceğimiz gibi birçok müjdelerin ve beş vakit namazın hediye edildiği mübarek Miraç gecesi. Üçüncü olarak ise; Şaban ayının tam ortası 15. gecesinde insanların bir yıllık rızıklarının ve tüm kaderinin yazıldığı, Allah’ın her duayı kabul ettiği ve bağışlanmanın doruğa çıktığı Berat gecesi. Ve son olarak da on bir ayın sultanı Ramazan ayındaki bin aydan hayırlı olan ve Kuranın indiği en değerli ve kutsal gecemiz Kadir gecesi.
Evet, üç aylar rahmet, sevap ve bereket mevsimi ve maneviyatın doruğa çıktığı bereket iklimidir. Bu mevsimde ve iklimde biz müminler dünya hayatındaki tüm meşgalelerinden, ruhi sıkıntılarından ve bunalımlarından, kargaşalarından, keşmekeşlerinden ve daha nice olumsuzluklarından sıyrılırız. Böylece manevi huzura erişir, tüm dert ve tasalardan uzaklaşırız. Tövbelerin kabul olması ile ümitsizlikten kurtuluruz. Yaptığımız sevap ve hayırların kat kat yazılması ile  manevi bir güç ve huzur sahibi oluruz. Mübarek gecelerde Cenab-ı Allah’ın dergâhına iltica ederek, O’nun kapısına gelerek işlediği günahlardan tövbe etme fırsatı, af ve mağfiret dileme zamanı yakalarız. Bu da bize bir huzur ve saadet verir. İşte üç aylar insan için manevi kazanç iklimidir.
Üç Ayların faziletini artıran, bereketine bereketler katan bu gece ve gündüzler eğer inananları, kendilerini bulmaya vesile olmadan geçiriliyorsa müminler için büyük kayıp demektir.
Recep tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır. Yıl; ağaç gibidir. Recep; ağacın yaprakları, Şaban; meyvelerin olgunlaşması, Ramazan ise olgunlaşmış olan meyvelerin toplanmasıdır.
Öyleyse şu üç ayların başlangıcında Peygamberimizin (SAS) şu duasını yapalım: “Ya Rabbi, Recep ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" 

Mesut AKDAĞ

YORUMLAR

  • 0 Yorum