Reklam
Mehmet Tevfik GERÇEKER

Mehmet Tevfik GERÇEKER

Mehmet Tevfik GERÇEKER kimdir

(15.10.1964 - 16.12.1965)

1898 yılında Bursa Karacabey’de doğdu. İlk ve rüştiye tahsilini Karacabey’de yaptı. Bu arada hıfza çalıştı. Askere gidinceye kadar dinî ilimleri babasından okudu. Daha sonra İstanbul medreselerinde tahsilini sürdürdü. Bir süre hey’et (astronomi) ilmi de okudu. Millî Mücadele yıllarında Divan-ı Harb-i Örfi’ye verildi, ancak beraat ederek hürriyetine kavuşur kavuşmaz Anadolu’ya geçti. Ankara’ya geldikten sonra 1921 yılında Şeriyye ve Evkaf Vekâleti’nde Tedrisat Umum Müdürlüğü Başkâtipliğinde ilk görevine başladı. 1924 yılında bu bakanlığın lağvı üzerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda muamelât mümeyyizliği görevine atandı. Bu dönemde Hukuk Fakültesini pekiyi derece ile bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Zat İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı merhum Rıfat Börekçi’nin muvafakati ile geçtiği Danıştay’da Başyardımcılık, Kanun Sözcülüğü ve Daire Başkanlıklarında bulundu. Bir süre Danıştay Başkanlığı’na vekâlet etti. Anayasa Mahkemesi üyeliğine ve seçimle bu mahkemenin Başkan Vekilliğine getirildi. Yaş haddini doldurduğu için, 1963 yılında emekliye ayrıldı. Emekliliğinden bir yıl sonra Diyanet işleri Başkanlığı’na tayin edildi ve bu görevde 16 Aralık 1965 tarihine kadar kaldı. 28 Ocak 1982 tarihinde vefat etti.