2019 Yılı Öğretmen (Kur’an-ı Kerim)...
Reklam

2019 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) SınavI

2019 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) Sınavı

2019 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) SınavI

2019 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) Sınavı

2019 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) SınavI
Editor: admin
04 Eylül 2019 - 00:58

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere “öğretmen (Kur’an-ı Kerim)” ve “eğitim görevlisi” alacak.

Başkanlıktan yapılan duyuru şöyle;

ÖĞRETMEN (Kur'an-ı Kerim)

Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “öğretmen (Kur’an-ı Kerim)” alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

5. Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

* İstenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracaklar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvurular 09.09.2019 (saat 08:30)-18.09.2019 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

* Adayların diploma/mezuniyetine ilişkin şartların kontrolünde, DİBBYS programındaki veriler esas alınacaktır. Bu sebeple adayların söz konusu bilgilerinin DİBBYS’ye işlenmiş olması gerekmektedir.

* Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

* Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

* Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav Konuları; Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından;

a) Kur’an-ı Kerim, (60 puan)

b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 puan), konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7. Sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

8. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

9. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de eşit olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

10. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İsviçre'de ilk korona virüsü vakası
İsviçre'de ilk korona virüsü vakası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?