26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî...
Reklam

26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete

26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete

26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete
26 Ekim 2016 - 08:14

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9385    6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Avrupa Birliği ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

—   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/45)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/47)

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2016 Tarihli ve 6541 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/10459 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/798 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/870 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5097 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Erbaş,2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı.
Erbaş,2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı’na...
Yozgat’ın İlk Bayan Müftü Yardımcısı Görevine Başladı
Yozgat’ın İlk Bayan Müftü Yardımcısı Görevine Başladı