Tanıdığım Adam Bunu Yapmaz, Demeden Önce!
Reklam
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Emin SEYHAN

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Emin SEYHAN

Tanıdığım Adam Bunu Yapmaz, Demeden Önce!

22 Aralık 2016 - 22:37

İnsanların çoğunluğunun kendini iyi bir gözlemci sandığı, kolay kolay yanılmasının/ yanıltılmasının mümkün olmadığına/ olamayacağına inandığı, isabetli kararlar verdiğini zannettiği, özellikle yakın akrabalarına toz kondurmadığı ve ortada bir hata varsa hep başkalarını suçladığı bilinen bir gerçektir. Oysa durum çoğu kez böyle değildir. Zira insanların yanılmalarına neden olan pek çok etken söz konusudur. Bu itibarla “Tanıdığım adam bunu yapmaz, ben kefilim!” demeden önce herkesin hassasiyetle durup düşünmesi gerekmektedir.

Bir insanı o eylemi yapmaya götüren sebepleri ve süreçleri yakından gözlemlemeyenlerin böyle “ucuz laflar” etmeleri isabetli değildir. “Gerçekten tanımak” ile “tanıdığını zannetmek” arasında dağlar kadar fark vardır. Dolayısıyla laf olsun diye konuşmadan önce “çok iyi bir tahlil/ analiz/ gözlem/ değerlendirme” şarttır. Aksi halde insanları yanıltmanın vebali çok büyük olacaktır.

Tam da burada şu âyetleri bir kez daha hatırlamamız gerekmektedir:

“Kim Rahmân’ın zikrini (Kurânın ilkelerini) görmezlikten gelirse (bunlara uygun bir hayat yaşamazsa), (biz) ona (içindeki veya dışındaki) bir şeytanı musallat ederiz de, o onun (ayrılmaz/ yakın) arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise hâlâ doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına, “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!” der. Onlara, “(bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünkü (birlikte) zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız” denir.”(Zuhruf, 43/36-39)

“İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı hâlde, Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. (Oysa) şeytan hakkında, “Her kim onu dost edinirse, mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler”, diye yazılmıştır.” (Hac, 22/3-4)

Görüldüğü üzere Kurânın ilkelerinden uzak bir hayat yaşayanların şeytanın/ şeytanların oyuncağı olmaları kaçınılmazdır; zira bu gerçeği Kurân-ı Kerîm haber vermektedir. Dolayısıyla aşağıda söyleyeceklerimiz mezkûr âyetler ışığında değerlendirilmelidir.

Örneğin “Tanıdığım adam intihar etmez!” demeden önce onun Yüce Allaha, ahiret gününe, orada hesap vereceğine inanıp inanmadığı hakkında net bilgiye sahip olmayanların, sağlam delillerle konuşmayanların, katilin süreç içindeki söz ve fiillerini yakinen takip etmeyenlerin, onu intihara götüren etkenlere olan “katkısını/ isyanlarını/ yanlışlarını/ nankörlüğünü/ ümitsizliğini/ büyük konuşmalarını/ Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını” bilmeyenlerin böyle konuşup intiharı meşru veya müntehiri de mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır. (İntihar süsü verilmiş cinayet ile intihar farklı şeylerdir. Bizim buradaki kastımız, canına kıyma özgürlüğünü kullanarak Yüce Allaha isyan eden ve şeytanın vesveselerine kanarak kendini öldüren nankör insanlardır. Bunların savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Ancak diğerleri cinayete kurban gitmiştir. Onların katillerinin bulunarak derhal cezalandırılması ve kısas uygulanması en büyük arzu ve temennimizdir.)

Aynı şekilde “Tanıdığım bu adam cinayet işlemez!” demeden önce o katilin Yüce Allaha ve ahiret gününe imanı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu cinayete götüren fiillere katkısını, büyük konuşmalarını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin, kısa yoldan cennete gitme hayaliyle “kâinat imamının/ seçilmiş insanın/ mehdinin yalanlarına/ talimatlarına” kanarak cinayet işlediği gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanların bu yaptıkları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam hırsızlık yapmaz!” demeden önce o hırsızın Yüce Allaha ve ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu hırsızlığa götüren sürece olan katkısını, tembelliğini, beleşçiliğini ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve hırsızı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam içki içmez, içkiyi ağzına bile koymaz!” demeden önce o sarhoşun ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun içkiye özentisini, geçici rahatlamasını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve o ayyaşı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam kumar oynamaz!” demeden önce o kumarbazın ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun kumara götüren süreçlere olan katkısını, kısa yoldan köşe dönme hayallerini ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve kumarbazı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam uyuşturucu kullanmaz!” demeden önce o uyuşturucu bağımlısının ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu uyuşturucu kullanmaya götüren süreçleri, teselliyi sahte ve sanal şeylerde aramasını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve onu mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam uyuşturucu kaçakçılığı yapmaz!” demeden önce o açgözlü insanın ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığıyla ilgili ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, o zavallının terlemeden para kazanma hırsını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve uyuşturucu tacirini mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam yalan söylemez!” demeden önce o yalancının ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun yalancılığa götüren etkenlere olan katkısını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve o yalancıyı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam zina etmez!” demeden önce o zânînin ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun zinaya götüren etkenlere olan katkısını, günaha yatkınlık oluşturan zihinsel tavrını, özentilerini, şehvetinin esiri oluşunu, ahlâkî noksanlıklarını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve o zinakârı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam vatanına ihanet etmez!” demeden önce o hainin ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu ihanete götüren etkenlere olan katkısını, gözünü bürüyen yönetme hırsını, güç zehirlenmesini ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve o vatan hainini mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam mandacılığı savunmaz!” demeden önce o satılmış köpeğin tasmasının kimin elinde olduğunu bilmeyenlerin, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun ruh dünyasındaki baş olma ve yönetme arzusunun farkında olmayanların, kukla/ maşa/ piyon olmayı kabullenmesinin arkasında yatan etkenleri tahlil etmeyenlerin böyle konuşmaları ve satılmış iti mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam iftira atmaz!” demeden önce o müfterinin ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu iftiraya götüren etkenlere olan katkısını, iftira atarak terfi etme sevdasını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve müfteriyi mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam gıybet etmez!” demeden önce o nemmâmın ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu gıybete götüren süreçleri ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve koğucuyu mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam yasadışı işlere bulaşmaz, bylock kullanmaz!” demeden önce o vatan haini hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sahte bir şefaat saplantısıyla hareket ettiği gerçeğinden gafil olanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun haram yollara tevessül etmesine neden olan sahte şeyhine/ kâinat imamına bağımlılığından ve onu yarı-ilah olarak görmesinden hiç söz etmeyenlerin, Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışından bîhaber olanların böyle konuşmaları ve bu ikiyüzlü adamı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam terör örgütüne yardım ve yataklık etmez!” demeden önce o teröristin Yüce Allaha ve ahiret gününe imanı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, bu alçağın terörden medet ummaya götüren etkenlere olan katkısını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve terör yardakçısını/ işbirlikçisini mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam sahtecilik yapmaz, insanları dolandırmaz!” demeden önce o sahtekarın ahiret gününde hesap vermeye inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, delilsiz konuşanların, onun sahteciliğe götüren etkenlere olan katkısını, para kazanma hırsını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve dolandırıcıyı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam sınav sorularını çalmaz, cevap anahtarını akrabalarına dağıtmaz!” demeden önce o beyinsizin Yüce Allaha ve ahiret gününe imanı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onun kul hakkı yemeye götüren sürece olan katkısını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve bu hırsızı mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Aynı şekilde “Tanıdığım adam şeyhini ilah edinmez!” demeden önce o müşrikin Yüce Allaha ve ahiret gününe inanıp inanmadığı hakkında ciddi gözlem yapmayanların, sağlam delillere dayanarak konuşmayanların, onu şirke götüren etkenlere olan katkısını, şeyhinin eteğine yapışarak cennete girme kolaycılığını ve Kurânın ilkelerinden uzak yaşayışını bilmeyenlerin böyle konuşmaları ve o müşriki mazur göstermeye çalışmaları son derece yanlıştır.

Özetle “Benim tanıdığım adam onu yapmaz!” demeden önce çok iyi bir gözlem ve analiz şarttır. Akıllı bir kimse herkese değil sadece çok iyi tanıdığı kimselere sahip çıkar ve onlara destek olur.

Örneğin hayatının her anında gerçekleri açık açık söyleyip yazan, her yerde doğruları cesurca savunan, haksızlıklar karşısında susmayan, her zaman ilkeli ve tutarlı olan, kınayanın kınamasına aldırmadan hakkı tutup kaldıran, gücün değil ilkenin yanında yer alan, canı pahasına adaleti savunan, zor zamanlarda tarafını belli etmekten çekinmeyen bir adama sahip çıkar ve “O asla böyle şeyler söylemez ve yapmaz” der ve tüm delillerini de ortaya koyar.

Sonuç olarak, bir insanın “Benim tanıdığım adam onu yapmaz!” demeden önce çok iyi düşünmesi, elinde sağlam gerekçeler bulunması, delile dayanarak konuşması ve insanları yanıltmaması gerekir. Aksi halde boş konuşmuş, yalan yere şahitlik etmiş, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşerek hem kendine hem de topluma yazık etmiş olur. Dolayısıyla meseleleri derinlemesine ve çok yönlü analiz etmeyenlerin, bilgi, belge ve delil olmadan görüş öne sürenlerin, yakınlarını kurtarmak maksadıyla gerçekleri çarpıtanların ahlaklı, erdemli ve onurlu insanlar olduklarını söylemek çok zordur. Böyle insanlara karşı dikkatli ve uyanık olmayanların, hâlâ aynı delikten ısırılanların, her duydukları palavralara hemen inananların, zalimlere, katillere, canilere, hainlere, müşriklere, müfterilere, dolandırıcılara ve yalancılara acıyanların, sonra da adalete değil de bu zalimlere arka çıkanların şeref yoksunu, namus fukarası ve alçak insanlar olduklarını söylememiz yanlış olmasa gerektir. (21.12.2016)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin SEYHAN                     

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum