18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî...
Reklam

18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî Gazete

18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî Gazete

18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî Gazete
25 Ağustos 2016 - 21:30

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—     Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—     Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ

—     İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)

—     2016 Yılı Temmuz Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

—     2016 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—     2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—     Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—     Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2016/38)

—     Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/21 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/22 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/23 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/24 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/25 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/26 Sayılı Kararı

—     Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/27 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bayraktutar’dan Müjde: Görevde Yükselme Sınav Sonuçları Açıklanacak
Bayraktutar’dan Müjde: Görevde Yükselme Sınav Sonuçları...
19 bin 500 adet el yazma eseri erişime sunuldu
19 bin 500 adet el yazma eseri erişime sunuldu